logoen
farsi-your-add
.
.
.
.
.
.

سرخط خبرها

prev
next
News image

هشدار مقامات زندان به کشیش سعيد عابدينی: اسلام يا زندان ابد !

مقامات زندان رجائی شهر كرج ضمن تهديد این کشیش مسیحی زندانی ، از وی خواسته اند ميان اسلام يا زندان ابد يكی را بر...

News image

روحانی: وظیفه پلیس اجرای قانون است نه اجرای اسلام

رییس جمهوری ایران، در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت، که وظیفه پلیس «اجرای اسلام» نیست، بلکه فقط «اجرای قانون اس...

News image

شهردار مسلمان شرق لندن به خاطر تقلب برکنار شد

به گفته قاضی دادگاه، "از قرن نوزدهم تا کنون، این نخستین بار در بریتانیاست که فردی به دلیل بهره‌برداری سیاسی از دین، محاکمه و محکوم می‌ش...

next
prev

خواندنی ها

قبلیبعدی

عناوین خبر

ویرایش

تعداد مقالات کوتاه

تعداد لینک مقالات

شما می توانید برای مرتب نمودن بخش ها آنها را در لیست زیر با درگ نمودن توسط موس جابه جا کنید.

  • عناوین خبر
  • افغانستان
  • تاجیکستان
ذخیره
لغو
بازنشانی

افغانستان

ویرایش

تعداد مقالات کوتاه

تعداد لینک مقالات

شما می توانید برای مرتب نمودن بخش ها آنها را در لیست زیر با درگ نمودن توسط موس جابه جا کنید.

  • عناوین خبر
  • افغانستان
  • تاجیکستان
ذخیره
لغو
بازنشانی

تاجیکستان

ویرایش

تعداد مقالات کوتاه

تعداد لینک مقالات

شما می توانید برای مرتب نمودن بخش ها آنها را در لیست زیر با درگ نمودن توسط موس جابه جا کنید.

  • عناوین خبر
  • افغانستان
  • تاجیکستان
ذخیره
لغو
بازنشانی

Donate

مریم نقاش زرگران - زندان اوین

.

ابراهیم فیروزی - زندان رجایی شهر

.

کشیش سعید عابدینی -زندان رجایی شهر

.

بازداشت نوكیشان مسیحی - شیراز

.

کشیش فرشید فتحی- زندان رجایی شهر

.

شكنجه یك نوكیش مسیحی توسط ماموران اطلاعات

.

مطالعه

.
.
Iranians-in_the-Bible
.

ارسال خبرنامه

newsletter
ایمان ماآرمان مادیدار با مسیحچگونه مسیحی شوم؟تماس با ماكمك به سایتدریافت کتاب مقدس