آرشیو مطالب: مهر, ۱۳۹۲

انتقال یک نوکیش مسیحی از زندان اوین به بیمارستان

انتقال یک نوکیش مسیحی از زندان اوین به بیمارستان

” نسیم” از نوکیشان مسیحی است که از سوی دادگاه انقلاب به خاطر اعتقاد و ایمان به مسیحیت به چهارادامه مطلب…