آرشیو مطالب: مرداد, ۱۳۹۳

گزارش سالیانه آزادی مذاهب: ایران همچنان در فهرست «نگرانی ویژه»

گزارش سالیانه آزادی مذاهب: ایران همچنان در فهرست «نگرانی ویژه»

امریکا گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای گوناگون جهان را منتشر کرد و در آن در مورد «ایران»ادامه مطلب…