آرشیو مطالب: مرداد, ۱۳۹۳

موج جدید مهاجرت اجباری مسیحیان از ایران

موج جدید مهاجرت اجباری مسیحیان از ایران

دور تازه ای از دستگیری مسیحیان ظرف یک‌ماه پیش آغاز شده و این امر به افزایش مهاجرت نوکیشان مسیحی منجرادامه مطلب…