دولت آلمان برای حل معضل پناهجویان بودجه ۱۹ میلیارد یورویی در نظرگرفته است

دولت آلمان در سال ۲۰۱۷، نوزده میلیارد یورو از بودجه ۳۲۸,۷ میلیارد یورویی سالانه دولت فدرال آلمان را به این امر اختصاص داده است.

Refugees arrive at the train station in Saalfeld, central Germany, Saturday, Sept. 5, 2015. Hundreds of refugees arrived in a train from Munich to be transported by busses to an accomodation centre. (AP Photo/Jens Meyer)

به گزارش«محبت نیوز» موج مهاجرت هزاران پناهجو به آلمان در سال گذشته٬ و عدم جذب و پذیرش آنها از سوی این کشور مشکلاتی را برای دولت فدرال آلمان در پی داشت که در راستای آن این کشور تصمیم به اختصاص ۱۹ میلیارد یورو بودجه برای حل این معضل گرفت.

به نوشته آناتولی، در راستای تامین منابع مادی برای انجام امور مربوط به پناهجویان و جلوگیری و از بین بردن معضلاتی که باعث فرار مردم از کشورهایشان می شود، ۱۹ میلیارد یورو از بودجه ۳۲۸,۷ میلیارد یورویی سالانه دولت فدرال آلمان برای این امر اختصاص یافته است.

گفتنی است که میزان هزینه های رفاه اجتماعی در سال ۲۰۱۷ نیز در سطح بالا ادامه خواهد داشت و انتظار می رود این هزینه ها در سال جاری نزدیک ۵۲ درصد کل هزینه های دولت را شامل شود. این به آن معناست که نیمی از میزان کل بودجه فدرال آلمان برای هزینه های کمک‌های اجتماعی صرف خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی