کلیسای مدرن ژاپنی در قلب جنگل

پلان این کلیسا با برنامه جامع و به هم پیوسته طراحی شده است به طوری که فضای تجمع، عرصه دعا و نیایش دریک مکان قرار دارند.

178219467095234701651396222689162669162

به گزارش «محبت نیوز» معماری ژاپن در طی دو قرن گذشته عرصه خلاقیتها و ابتکارات زیادی بوده است، از قرن نوزدهم به بعد ژاپنی ها بسیاری از نشانه‌های معماری غربی، مدرن و پست مدرن را در طرح‌های سنتی ژاپنی ادغام کرده و امروز در تکنولوژی و طراحی معماری پیشرو است. حالا استودیو معماری ناکامورا هیروشی با همکاری گروه معماری NAP کلیسای کوچکی را درر قلب جنگل سایاما نزدیک به دریاچه و گورستانی در همین حوالی طراحی کرده‌اند.

به نقل از هنرآنلاین، ساختار اصلی این کلیسا از مصالح چوبی تشکیل شده که تا پیش از استفاده در مکان در ساخت و ساز کنار مسیر همین جنگل مورد استفاده قرار گرفته‌اند. الوارهای به کار رفته در این کلیسا همگی جزء مواد اضافی از پروژه ای دیگر بودند تا با این عمل جلو جنگل زدایی گرفته شود.

پلان کلیسا با برنامه جامع و به هم پیوسته طراحی شده است. به طوری که فضای تجمع، عرصه دعا و نیایش و حتی عرصه سوگواری به هم پیوسته هستند و دیواری این مکان‌ها را از هم جدا نکرده است.

church_japan00

جدایی عرصه‌های فوق توسط سیرکولاسیون و پیچش هر فضا ایجاد شده. به طوری که فرم و نحوه چینش ستون‌ها هر عرصه را توسط دیواری شفاف تقسیم نموده و به خوبی هر قسمت را تقسیم نموده تا ارتباط عرصه‌ها به صورت غیر مستقیم صورت گیرد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی