مردم سوئیس برای اعطای شهروندی به مهاجران به پای صندوق های رای رفتند

حزب حاکم و احزاب مخالف دولت حامی پاسخ بله در این همه پرسی هستند اما حزب پوپولیستی مردم که بیش از دوسوم کرسیهای پارلمان سوئیس را در اختیار دارد مخالف این پیشنهاد است

Swiss

به گزارش «محبت نیوز» مردم سوئیس روز یکشنبه به پای صندوقهای رای رفتند تا درباره روند اعطای حق شهروندی به فرزندان مهاجران تصمیم گیری کنند.

به گفته یورونیوز، در این همه پرسی از مردم سوئیس سوال می شود که آیا موافق هستند که کسانی که خودشان و والدینشان متولد سوئیس هستند اما پدربزرگ و مادربزرگ آنها مهاجر بودند و از کشورهای دیگر به سوئیس آمده بودند راحت تر بتوانند شهروند سوئیس شوند و گذرنامه این کشور را دریافت کنند.

سیمونتا سوماروگا، وزیر دادگستری سوئیس می گوید: «در نهایت اینها افرادی هستند که در اینجا زندگی کردند. آنها در سوئیس به دنیا آمدند، پدر و مادرشان متولد سوئیس هستند. تنها تفاوت آنها با بقیه این است که پدربزرگ و مادربزرگ آنها مهاجر بودند. اما آنها گذرنامه موسوم به گذرنامه قرمز را ندارند.»

حزب حاکم و احزاب مخالف دولت حامی پاسخ بله در این همه پرسی هستند اما حزب پوپولیستی مردم که بیش از دوسوم کرسیهای پارلمان سوئیس را در اختیار دارد مخالف این پیشنهاد است و می گوید سوئیس در پانزده سال گذشته برای اعطای شهروندی به خارجیها بسیار آسانگیر بوده است.

نظرسنجیها نشان می دهند که اکثریت مردم سوئیس به سوال همه پرسی پاسخ بله خواهند داد.

تخمین زده می شود که این تصمیم بر پرونده شهروندی حدود ۲۵ هزار نفر از افرادی که به آنها «مهاجران نسل سوم» گفته می شود تاثیر بگذارد. بیش از نیمی از این افراد ایتالیایی تبار هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی