یونان، اولین کشور از نظر تعداد پناهجویان بر اساس جمعیت سرانه

میانگین آمار پناهجویان در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بطور متوسط ۷۰۲ نفر پناهجو در ازای یک میلیون نفر است؛ در حالی که در یونان ۱.۱۵۲ نفر در ازای هر یک میلیون نفر می باشد.

REFUGEE

به گزارش «محبت نیوز» وزارت مهاجرت یونان خلاصه ای از کارهای انجام شده توسط خدمات به پناهجویان در این کشور را طی سال ۲۰۱۶ را منتشر کرده است.

در سال ۲۰۱۶، در حدود ۵۱ هزار فرم درخواست برای حفاظت بین المللی ثبت شده است. این تعداد شامل حدود ۱۵.۰۰۰ درخواست ثبت نام کامل برای پناهندگی است که پیش بینی می شود بطور کامل در سال ۲۰۱۷ هم مورد بررسی قرار نگیرد.

طی این گزارش چهار کشور سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان بیشتر تعداد پناهجویان یونان را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس آخرین ارقام یورو استات (EUROSTAT )، آلمان پس از یونان، دومین کشور از نظر داشتن پناهجو بر اساس جمعیت سرانه بوده است. میانگین آمار پناهجویان در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بطور متوسط ۷۰۲ نفر پناهجو در ازای یک میلیون نفر است؛ در حالی که در یونان ۱.۱۵۲ نفر در ازای هر یک میلیون نفر می باشد.

در طی دو سال گذشته تعداد کارمندان خدمات پناهندگی سه برابر شده است و در حال حاضر ۶۵۰ نفر می باشد، در حالی که تعداد دفاتر خدمات پناهندگی تا پایان سال ۲۰۱۶ از ۹ به ۱۷ افزایش یافته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی