عدم ثبت طلاق در دفاتر مشهد با هدف کنترل آمار

دبیر دفتر خراسان انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت که در شهر مشهد آلودگی‌های اجتماعی وجود دارد که اگر ادامه پیدا کند این شهر در ۱۵ سال آینده قابل زیست نخواهد بود.

mashhad

به گزارش «محبت نیوز» اکبری، دبیر دفتر خراسان انجمن جامعه شناسی ایران می‌گوید، استان خراسان رتبه اول طلاق را در کشور دارد که اخیرن به واسطه عدم ثبت طلاق در دفاتر مشهد سعی شده آمار را کنترل کند و همه این موارد نگرانیها را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، حسین اکبری در نشست بررسی آسیب‌ها و نابهنجاری‌های شهری که در آمفی تائتر مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار کرد: «در پژوهشی که با همکاری دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری برای بررسی آسیبهای اجتماعی مشهد انجام شده، ۱۵۴ محله مشهد مورد سنجش قرار گرفته‌اند و از ۸۰۳۶ نفر از شهروندان مشهدی نظرسنجی انجام شده و گزارشی بالغ بر ۱۰ هزار صفحه درباره آسیبهای اجتماعی مشهد تهیه شده است».

وی افزود: «آسیبهای اجتماعی در حال تبدیل شدن به اولویت اول کشور است، زیرا طی نیم دهه اخیر رشد برخی آسیب به شکل فزاینده و غیرقابل مهاری اتفاق افتاده به عنوان مثال رشد نزاع‌های خیابانی از سال ۹۰ تا ۹۴ در مشهد بیش از ۳۶۰ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: «در حال حاضر میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهر زیاد است که دلیل این امر غالبن مهاجرت این افراد از روستاها به شهر و بهبود وضعیت زندگی آنها نسبت به روستا است، اما فرزندان این خانواده‌ها در آینده وضعیت زندگی خود را با روستا مقایسه نخواهند کرد زیرا در شهر متولد شده‌اند و زندگی خود را با مناطق برخوردار شهر مقایسه خواهند کرد و این امر موجب افزایش حس نابرابری و نارضایتی خواهد شد که خود منشاء بروز مشکلات بسیاری در آینده است».

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی