سازمان ملل برای آزادی زنان ربوده شده توسط اسلامگرایان داعش اقدام می کند

پارلمان عراق فهرست نام زنان مسیحی، ایزدی و ترکمن و … ربوده شده توسط اسلامگرایان داعش را به سازمان ملل تحویل داد.

Yazidi_iraq

به گزارش «محبت نیوز» پارلمان عراق اسامی زنان ربوده شده توسط اسلامگرایان داعش را به سازمان ملل تحویل داد تا زمینه برای آزادی آنان فراهم شود.

به نوشته الحیات، زینب بانکورا مسئول ویژه سازمان ملل در امور خشونتهای جنسی در جنگها از تاسیس دو مرکز برای مداوای زنانی که در معرض خشونت قرار گرفتند و زنانی که از دست تروریستهای اسلامگرای داعش نجات یافته اند خبر داد.

زینب بانکورا از کمیته پارلمانی حقوق بشر خواست توزیع جغرافیایی مناسبی برای این دو مرکز در نظر گرفته شود تا بتوان خدمات بیشتری به این زنان ارائه نمود.

محمد تقی المولى نماینده پارلمان عراق در بیانیه ای از دیداری که با زینب بانکورا داشت خبر داد و گفت: «در این دیدار درباره زنان ایزدی ، شیعه ، ترکمن و مسیحی که توسط گروه تروریستی اسلامی داعش ربوده شده اند گفتگو شد.»

وی افزود: «نامهای ربوده شدگانی که در حال حاضر در دست اسلامگرایان داعش هستند به سازمان ملل ارائه شد تا این سازمان ما را در زمینه بازگرداندن آنها به خانواده هایشان کمک کند.»

از سوی دیگر زینب بانکورا به دولت منطقه کردستان عراق نیز اعلام کرد سازمان ملل در نظر دارد دو مرکز برای مداوا و ساماندهی زنانی که در معرض خشونتهای جنسی قرار گرفته اند و همچنین زنانی که از دست تروریستهای داعش رهایی یافته اند تاسیس کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی