وزارت خارجه آمریکا: طی سال ۲۰۱۶ حکومت ایران علیه اقلیتهای دینی خشونت بکار برده است

وزارت امور خارجه آمریکا گزارش حقوق بشر سال ۲۰۱۶ را با تاکید بر محدودیت های شدید بر آزادی ادیان در ایران منتشر کرد.

AX233_01BE_9

به گزارش «محبت نیوز» وزیر امور خارجه ایالات متحده به دستور کنگره موظف است هرساله گزارش کامل و جامعی را درباره وضعیت حقوق بشر، براساس حقوق بشر شناخته شده از سوی جامعه جهانی، در کشورهای سراسر دنیا ارائه دهد.

این گزارش موارد نقض آشکار حقوق بشر را در کشورهای گوناگون مطرح می کند.

به گزارش وب سایت امور خارجه آمریکا، در بخش مربوط به حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۶ آمده است: مهم‌ترین مشکلات در حوزه حقوق بشر در ایران، محدود شدید آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، تجمع، مذهب و رسانه‌ها است.

در قسمت ایران، محدودیت های شدید بر آزادی های مدنی مانند آزادی تجمعات، انجمن ها و بیان، آزادی ادیان و آزادی مطبوعات از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۶ نامبرده شده اند.

در این گزارش ضمن انتقاد از رویکرد حکومت ایران در قبال اقلیت‌های دینی و مذهبی تصریح کرده است، طی سال ۲۰۱۶ حکومت ایران علیه زنان، اقلیت های دینی و قومی و همجنسگرایان خشونت بکار برده است.

وزارت امور خارجه در این گزارش نگرانی خود را نسبت به وضعیت رسیدگی قانونی به پرونده ها همراه با استفاده از حکم اعدام برای جرمهایی که بسیار شدید نیستند و یا علیه نوجوانان ابراز می دارد.

این گزارش همچنین درباره بازداشت خودسرانه زندانیان عقیدتی و شرایط سخت و خطرناک در بازداشتگاهها از جمله عدم وجود مراقبتهای پزشکی مناسب ابراز نگرانی می کند.

در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا برای سال ۲۰۱۶ از وضعیت زندانهای ایران نیز انتقاد شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی