انتشار کتابی درباره تلاشهای پاپ برای نجات جان مسیحیان از نسل کشی

انتشار کتابی درباره تلاش های رهبر کاتولیک جهان، برای نجات جان ارمنیان و سایر مسیحیان از نسل کشی

nasl_koshi

به گزارش «محبت نیوز» در ایتالیا کتابی درباره تلاش های رهبر کاتولیک جهان، برای نجات جان ارمنیان و سایر مسیحیان، در جریان نسل کشی آن ها توسط ترکهای عثمانی، منتشر گردیده است.

به نقل از آراکس، در کتاب “سریر مقدس (اسقف نشین کلیسای کاتولیک) و کشتار ارمنیان در امپراتوری عثمانی” که توسط “والنتینا-وارتوهی کاراخانیان” و “عمر ویگانو”، تالیف شده است، به تلاش های میسیونر “آنجلو ماریا دولچی”، نماینده “پاپ” (رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان) در “قسطنطنیه” (“استانبول”)، برای نجات جان ارمنیان و سایر مسیحیان، در جریان نسل کشی و نیز به ارسال سه نامه، از طرف “پاپ” “بندیکت” پانزدهم، رهبر مذهبی وقت کاتولیک های جهان خطاب به سلطان محمد پنجم و دفاع “پاپ” از مسیحیان تحت کشتار، اشاره شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی