تشکیل گروه کُر مختلط امام جمعه شهرضا را به وحشت انداخت

امام جمعه موقت شهرضا در هشداری نسبت به تشکیل گروه کُر مختلط در شهرضا هشدار داده است.

asghar_ghaemi

به گزارش«محبت نیوز» امام جمعه‎ی شهررضا از شهرستان‌های استان اصفهان در واکنش به تشکیل گروه کُر در این شهر گفته وزارت ارشاد خود به رفتارهای غیرفرهنگی دامن می‎زند.

او در واکنش به انتقادات تندروهای این شهرستان گفته، «این اقدامات در شهرهای دیگر کشور هم انجام می‌شود، ما هشدار را به مسئولان شهر دادیم که ان‌شالله اثر گذاشته باشد».

اصغر قائمی با بیان اینکه پرداختن به اقدامات اینچنینی کلی است و در سراسر کشور دیده می‌شود، افزود، «متاسفانه در شهرهای دیگر کشور کنسرت بسیار دیده می‌شود. این روزها برخی افراد خیلی راحت این موضوع را مطرح می‌کنند که اجازه دهید مردم مقداری هم بخندند و چرا این قدر گریه کنند. این موضوع، مصیبتی است اما ما به اندازه خود و در حیطه وظایف‌مان راجع به آن صحبت کرده و هشدار می دهیم تا اثرگذار باشد».

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی