همایش تخصصی مربوط به زنان در عربستان بدون حضور کارشناسان زن!

در این نشست اعضای شورا همگی مرد بودند و هیچ زنی در میان آنان دیده نمی شد، در حالیکه مسائل مهم زنان را مورد بررسی قرار می دادند.

arabian_women

به گزارش «محبت نیوز» برگزاری یک همایش درباره “شورای دختران” در عربستان سعودی موجی از تمسخر را در بین شهروندان این کشور با خود به همراه داشته است.

در عکس‌هایی که به مناسبت افتتاح شورای دختران قصیم منتشر شده است، ۱۳ مرد روی سن دیده می‌شوند ولی حتی یک زن یا دختر به چشم نمی‌خورد. این نشست در منطقه “القصیم” برگزار شده است. منطقه القصیم یکی از مناطقی سنتی عربستان می باشد.

در این نشست زنان در سالنی کاملن جدا از مجل برگزاری نشست حاضر شدند و راه ارتباطی با سالن اصلی از طریق یک مانیتور امکان پذیر بود.

این مراسم روز شنبه گذشته برگزار شد و از آن زمان تاکنون، عکس‌های مربوط به آن که مردان در آنها حضوری پررنگ دارند، به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی