وضعیت اسفبار کودکان پناهجو در اردوگاههای پناهندگان یونان

وضعیت روحی و روانی کودکان پناهجو در کمپ های یونان به نقطه بحرانی خود رسیده است.

refugees_greec

به گزارش «محبت نیوز» سازمان خیریه بین المللی “حفاظت از کودکان” خبر داد که چند تن از کودکان مقیم کمپ های مهاجران در یونان، دست به خودکشی زده اند و یا برای مقابله با این “فلاکت بی پایان” به مواد مخدر رو آورده اند.

خبرگزاری رویترز به پیشنویس گزارشی دست یافته است که وضعیت پناهجویان را طی یک سال گذشته بررسی کرده است. سال گذشته، ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند تا پناهجویانی را که غیرقانونی به یونان می رسند، دوباره به ترکیه بازگرداند.

در گزارش سازمان خیریه “حفاظت از کودکان” آمده است: «وضعیت روانی آنها به دلیل شرایطی که پس از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه به وجود آمده، به سرعت در حال وخیم شدن است».

علاوه بر این، در گزارش آمده است که وضعیت در کمپ های یونان باعث افزایش خودآزاری، خشونت، اضطراب و افسردگی کودکان پناهجویان شده است.

در این گزارش گفته شده است: «یکی از تکاندهنده ترین رخدادهای رو به افزایش که سازمان “حفاظت از کودکان” شاهد آن بوده، افزایش تلاش به خودکشی و خودآزاری بین کودکانی است که برخی شان حتی ۹ سال سن دارند».

به گفته این سازمان، یک پسر ۱۲ ساله پس از آن که شاهد خودکشی ناکام دیگران بود، از تلاش خود برای پایان دادن زندگی خود فیلمبرداری کرد.

سازمان “حفاظت از کودکان” وضعیت را در این کمپ ها “تحقیرآمیز” و “زندان مانند” توصیف کرده است. به گفته این سازمان، وضعیت طوری است که پناهجویان برای دسترسی به نیازمندی های پیش و پا افتاده اولیه با یکدیگر می جنگند.

در این گزارش از عضو یک سازمان همکار دیگر به نام “پرکسیس” نقل قول شده است: «وضعیت زندگی آنها را ناامید ساخته است و آنان خود را مانند حیوانات و اشیاء حس می کنند. آنان خود را انسان نه، بلکه مانند انسان هایی پست می بینند».

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی