یونیسف درخصوص وضعیت غیرانسانی کودکان پناهجو در اردوگاه‌های فرانسه هشدار داد

یونیسف در خصوص اوضاع نابسامان کودکان در اردوگاه‌های پناهجویان فرانسه هشدار داد.

ch_refugee

به گزارش «محبت نیوز» صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در خصوص اوضاع غیرانسانی، سوءاستفاده از کودکان و خشونت علیه آنها در اردوگاه های پناهجویان در شمال فرانسه هشدار داد.

در این گزارش آمده است کودکانی که در کمپ پناهجویان “گراند سنت” در شمال فرانسه زندگی می کنند به طور مستمر مورد سوء استفاده جنسی و حمله با سلاح قرار می گیرند؛ اما هیچ کسی در قبال حفاظت از آنها احساس مسئولیت نمی کند. حتی پلیس نیز در برخورد با متجاوزان هیچ اقدامی انجام نمی دهد.

اکثر این کودکان، که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، از کشورهای خاورمیانه ای همچون عراق و افغانستان به اروپا آمده اند و در مسیر رسیدن به فرانسه متحمل سختی‌های فراوانی شده‌اند. گروه های قاچاقچی انسان با استثمار این کودکان و اعمال خشونت به طرق مختلف از آنها سوءاستفاده می کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی