پدر علم نجوم نوین: علم، وجود خدا را کشف کرده است

این دانشمند مطرح در عرصه ستاره شناسی در گذشته آتئیست بوده گفته است علم و دانش من بود که باعث شد به این نتیجه برسم که جهان بسیار پیچیده تر از آن است که توسط علم توضیح داده شود.

به گزارش «محبت نیوز» آلان ساندگ یکی از مشهورترین اخترشناسان است که حتی برخی او را “پدر علم نجوم نوین” نام می نهند، چون کاشف کوازارها یا دور اخترها است.

به نقل از نیوز ویک، این دانشمند اولین کسی است که به برآوردی دقیق از قانون هابل و عمر کیهان رسیده است، همچنین دارنده جایزه کرافوود Crafood است که در علم نجوم معادل جایزه نوبل Nobel می باشد.

گفتنی است که این دانشمند مطرح در عرصه ستاره شناسی در گذشته آتئیست بوده و پس از گذران سال های زیاد از عمر خود در زمینه‌ی کیهان شناسی در مصاحبه با واشنگتن پست آمریکا اعلام کرد:

این علم و دانش من بود که باعث شد به این نتیجه برسم که جهان بسیار پیچیده تر از آن است که توسط علم توضیح داده شود. فقط توسط فراطبیعیت ( ما فوق طبیعی) است که من توانستم معمای وجود و هستی را درک کنم. وی در ادامه گفت: “علم، وجود خدا را کشف کرده است”

وی در مصاحبه با نیویورک تایمز آمریکا در تائید گفته هایش توضیح می دهد:

“من کاملن غیرممکن می دانم که این چنین نظمی(جهان هستی) از بی نظمی پیدایش یافته باشد، باید مبدأ سازماندهی کننده‌ای وجود داشته باشد, برای من خدا یک راز است, اما خدا توضیحی هست برای معجزه ی هستی یعنی: چرا چیزی بجای هیچ وجود دارد؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی