حمله پلیس ترکیه به موسسه انتشاراتی که ناشر کتابهای نسل کشی ارمنیان بود

مسئول این انتشارات ضمن محکوم کردن نسل کشی ارمنیان و به رسمیت شناختن آن همواره از حکومت ترکیه خواسته تا با گذشته سیاه و تلخ تاریخ ترکیه رودررو شود.

به گزارش «محبت نیوز» پلیس ترکیه، هفتم ماه مه- ۱۷ اردیبهشت، به دفتر انتشاراتی “بلگه” متعلق به “راگپ زاراکولو” واقع در استانبول یورش برده و اقدام به توقیف کتاب های موجود در این موسسه و بازداشت یکی از کارمندان آن نمود.

به نقل از آراکس، لازم به ذکر است که “راگپ زاراکولو” که به همراه همسرش، بنیانگذار این موسسه انتشاراتی است، نزدیک به ۴۰ سال اقدام به انتشار کتب با محتوی انتقادی از دولت کرده است.

وی بارها به صورت علنی ضمن محکوم کردن نسل کشی ارمنیان آن را واقعیتی شرم آور در تاریخ ترکیه دانسته و از دولت (ترکیه) خواسته است ضمن به رسمیت شناختن این نسل کشی با گذشته و صفحات سیاه و تلخ تاریخ ترکیه رودررو شود.
“زاراکولو” در موسسه انتشاراتی خود تاکنون دهها کتاب با موضوع نسل کشی ارمنیان و مسئله ارمنی، منتشر کرده است.
وی به خاطر طرح موضوع نسل کشی چندین بار به دادگاه فراخوانده شده و بارها از سوی گروه های فاشیستی ترک تهدید به مرگ شده است .
وی چندین بار به ارمنستان سفر کرده و با حضور در بنای نسل کشی ارمنیان به شهدای این قتل عام ادای احترام نموده است.
“زاراکولو” به خاطر حفظ جانش ترکیه را ترک و هم اینک در اروپا سکنی گزیده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی