آمار خودکشی در بین پناهجویان آلمان افزایش داشته است

موارد تلاش به خودکشی پناهجویان در آلمان نسبت به سال گذشته به شدت افزایش یافته است و بسیاری از پناهجویان در اثر تجربه های ناگوار دچار آسیب های روانی شده اند.

به گزارش «محبت نیوز» روزنامه آلمانی “اوسنابرویکه سایتونگ” با استناد به یک پاسخ وزارت داخله آلمان که به درخواست فراکسیون لیبرال در پارلمان آلمان صورت گرفته است، گزارش داده است که مقامات در سال گذشته ۵۰ مورد اقدام به خودکشی را در ۱۳ ناحیه این ایالت ثبت کرده اند.

سه نفر در نتیجه این خودکشی ها، جان شان را از دست داده اند. اما در سال ۲۰۱۵ ، ۱۹ اقدام به خودکشی صورت گرفته بود.

همچنین تعداد تلاش ها به خودکشی بر اساس اطلاعات مقامات ایالت بایرن، در سال گذشته با ۱۶۲ حادثه در مقایسه با چند سال بیش سه برابر شده است.

سازمان حامی پناهجویان “پرو ازول” از وضعیت روانی مخاطره آمیز پناهجویان که در حال رشد است، شکایت کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی