سنگسار یک زوج به دلیل اینکه بدون ازدواج در زیر یک سقف با هم زندگی می کردند

اسلام گرایان تندرو در شمال جمهوری مالی، یک مرد و یک زن را به اتهام رابطه جنسی نامشروع و زنا، سنگسار نمودند.حکم سنگسار برای آخرین بار در سال ۲۰۱۲ در جمهوری مالی اجرا گردیده بود.

به گزارش «محبت نیوز» یک مرد و یک زن به اتهام رابطه جنسی نامشروع و زنا توسط اسلام گرایان افراطی مالی سنگسار شدند.

به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، روز گذشته یک مرد و یک زن به اتهام رابطه جنسی نامشروع و زنا توسط اسلام گرایان افراطی سنگسار شدند.

به گفته این آژانس خبری، این حادثه در روز سه شنبه رخ داده است. این مرد و زن به دلیل اینکه با هم بدون ازدواج در زیر یک سقف زندگی می کردند و قوانین اسلام را نقض نموده بودند، توسط اسلام گرایان افراطی دستگیر شدند.

به گفته مقامات محلی: “چهار نفر تا جایی که می توانستند به این زن و مرد سنگ پرتاب نمودند، تا زمانی که آنها جان خود را از دست دادند”.

شایان ذکر است، حکم سنگسار برای آخرین بار در سال ۲۰۱۲ در جمهوری مالی اجرا گردید.

از سوی دیگر، به نقل از این منبع خبری، هنوز اطلاعاتی در مورد عاملان مجری سنگسار و وابستگی آنها به یک گروه خاص منتشر نشده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی