دیده بان حقوق بشر: قوانین و سیاست های تبعیض آمیز مانع اشتغال زنان ایرانی است

زنان ایرانی نسبت به سایر همتایان جهانی خود و حتی کشورهای منطقه وضع بیکاری بحرانی‌تری را تجربه می‌کنند.

به گزارش «محبت نیوز» بنا به آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار، نسبت نرخ مشارکت اقتصادی زنان به مردان در ایران ۲۲.۶ درصد است. مقایسه این رقم با سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که وضع اشتغال زنان در ایران مشابه دو کشور جنگ‌زده افغانستان و عراق است.

حالا و با توجه به شرایط وخیم اشتغال زنان ایرانی، گروه دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در تشریح مشکلات زنان ایرانی در محیط کار نوشته است که زنان ایرانی علیرغم آنکه تشکیل دهنده نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند اما کمتر از ۱۵ درصد نیروی کار در این کشور را تشکیل می دهند.
این گروه در گزارش خود قوانین و سیاست های تبعیض آمیز را از موانع مهم در مسیر اشتغال زنان می داند.
گزارش دیده بان تحت عنوان “اینجا جمعی مردانه است: تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران” روز پنجشنبه منتشر شد.

شوربختانه پس از انقلاب سال ۵۷ نرخ مشارکت زنان بسیار پایین آمده است، نرخ بی کاریشان طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته، و گزینه های شغلی آنان محدود گردیده است.

دیده‌بان می نویسد: “در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور شده‌اند. اما بر اساس آخرین آمار رسمی قابل دسترسی، در فاصله مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷، در برابر ۶۴.۱ درصد مردان، تنها ۱۴.۹ درصد زنان ایران در زمره‌ نیروی کار در آمده اند. این میزان از میانگین ۲۰ درصد کل زنان خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است. میزان بیکاری برای زنان، در حال حاضر ۲۰.۷، دو برابر میزان بیکاری مردان است.”

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی