وزیر کشور لهستان: حضور مهاجران مسلمان یعنی عدول از تمدن اروپایی و مسیحیت

وزیر کشور لهستان در واکنش به حملات تروریستی اخیر در لندن گفت که این نتیجه سیاست چندفرهنگی است و باید به سیاست درهای باز نسبت به مهاجران مسلمان پایان داده شود.

به گزارش «محبت نیوز» “ماریوش بلاشاک” امروز در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: “تهدید حملات تروریستی در اروپای غربی که عاملان آن تروریست های مسلمان هستند، به یک واقعیت تبدیل شده است و پدیده ای جداگانه نیست”.
به نقل از اسپوتنیک، وی ادامه داد: “سیاست چند فرهنگی به معنای عدول از ریشه های اصلی تمدن اروپایی و بالمال مسیحیت بوده و از این رو پی آمدهای بسیار ناگواری بر اروپا داشته است، حالا زمان آن رسیده است که درهای اروپا به روی مهاجران مسلمان از آفریقای شمالی و خاورمیانه بسته شود “.

وزیر کشور لهستان با مشارکت کشورش در برنامه مهاجرت اروپا به شدت مخالفت کرد و گفت: “چیزی که کمیسیون اروپا به ما تحمیل می کند، غیر قابل پذیرش است زیرا که می تواند کشور ما را همچون اروپا غربی در معرض مخاطرات جدی و فاجعه آمیز قرار دهد”.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی