بی بی سی: کلیسای اسقفی اسکاتلند ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخت.

از این پس مسیحیان همجنسگرای هر کلیسای انگلیکن، کلیسای رسمی انگلستان، می‌تواند در کلیسای اسقفی اسکاتلند ازدواج کند.

به گزارش «محبت نیوز» به گفته بی بی سی، کلیسای اسقفی اسکاتلند ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخت.

کلیسای اسقفی اسکاتلند ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخته و زوج‌های همجنسگرا می‌توانند در این کلیسا ازدواج کنند.این اولین کلیسای عمده در بریتانیا است که به همجنسگرایان اجازه ازدواج می‌دهد.

از این پس مسیحیان همجنسگرای هر کلیسای انگلیکن، کلیسای رسمی انگلستان، می‌تواند در کلیسای اسقفی اسکاتلند ازدواج کند.

با این وجود دیدگاه مسیحیت در مورد همجنس‌گرایی را می‌توان در این سه لغت خلاصه کرد: عملی است گناه‌آلود! تمام فرقه‌های اصلی مسیحیت چنین موضعی دارند. کلیسا به‌طور مستمر به‌مدت ۲۰۰۰ سال چنین دیدگاهی داشته است، به سه دلیل: چنین عملی خلاف کتاب‌مقدس، خلاف قانون طبیعت و خلافِ نظام خانواده است.

کلیسا به‌طور مستمر به‌مدت ۲۰۰۰ سال چنین دیدگاهی داشته است، به سه دلیل: چنین عملی خلاف کتاب‌مقدس، خلاف قانون طبیعت و خلافِ نظام خانواده است. همانطور که اشاره شد، اکثر فرقه‌های مسیحی در خصوص مسئله همجنس‌گرایی به تعلیم کتاب‌مقدس و کلیسا وفادار مانده‌اند. با این حال برخی از رهبران مسیحی به‌ویژه در کلیسای انگلیکن در غرب، و نیز برخی از مسیحیان متدیستِ لیبرال که کتاب‌مقدس را الهامی از جانب روح‌القدس نمی‌دانند، کوشیده‌اند با مخدوش کردن دیدگاه سنتیِ کتاب‌مقدس و کلیسا در مورد همجنس‌گرایی، نشان دهند که کتاب‌مقدس با این موضوع مخالف نیست.

با این حال کتاب‌مقدس گرچه به‌صراحت در محکومیتِ همجنس‌گرایی سخن می‌گوید، عیسی مسیح خودِ همجنس‌گرایان را دوست دارد و آنان را با آغوش باز می‌پذیرد. دیدگاه مسیحیت همواره محکوم کردن گناهِ همجنس‌بازی، اما پذیرش فرد همجنس‌گرا بوده است.

فرد همجنس‌گرا پس از ایمان آوردن به مسیح نیز ممکن است هر از گاه وسوسه شود که از امیال طبیعت گناه‌آلود خود پیروی کند، اما خیلی زود متوجه خواهد شد که روح‌القدس قادر است هر روزه او را یاری دهد تا “اعمال جسم را بکشد”. وظیفه مسیحیان این است که محبت مسیح را با افراد همجنس‌گرا در میان بگذارند و آنان را به توبه تشویق کنند. زیرا مگر نه اینکه افراد بیمارند که به طبیب اعظم نیاز دارند؟ آری، عیسی مسیح به‌خاطر همجنس‌گرایان نیز بر روی صلیب رفت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی