پاپ فرانسیس با بازماندگان حادثه تروریستی تهران ابراز همدردی کرد.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، با محکوم کردن حملات تروریستی تهران با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد.

به گزارش«محبت نیوز» پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان روز جمعه با محکوم نمودن حادثه اخیر تروریستی تهران توسط اسلامگرایان داعش  گفته این رفتار خشونت آمیز از سوی گروه های تروریستی تاسف انگیز است.

پاپ همچنین در ادامه پیام خود افزوده است که روح قربانیان بیگناه این حمله‌ی تروریستی وحشیانه امروز شامل فیض خداوند گردیده است و برای آرامش مردم ایران دعا می نماید.

سخنان رهبر کاتولیکهای جهان توسط منشی مخصوص وی کاردینال پائولین ارسال گردیده و در آن مراتب تاسف پاپ از حادثه تروریستی تهران به مردم و دولت ایران تسلیت گفته شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی