بازداشت شبان یک کلیسای انجیلی در تاجیکستان

پیشتر پلیس تاجیکستان فرمان توقیف اموال کلیسای خجند را صادر کرده بود. کشیش خالماتوف به اتهام افراطی‌گری مذهبی تحت بازجویی پلیس قرار گرفته است.

به گزارش محبت نیوز، نیروهای سرویس امنیت ملی تاجیکستان با یورش به یک کلیسای انجیلی، شبان کلیسا را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
به گفته خبرگزاری “صدای شهدای مسیحی”، کشیش “باخروم خالماتوف” شبان کلیسای انجیلی “خجند” از سوی نیروهای امنیتی تاجیکستان بازداشت شد.

پیشتر پلیس تاجیکستان فرمان توقیف اموال کلیسای خجند را صادر کرده بود. کشیش خالماتوف به اتهام افراطی‌گری مذهبی تحت بازجویی پلیس قرار گرفته است.

نیروهای امنیتی تاجیکستان ازاین اتهام بیشتر به منظور ارعاب و ترساندن مخالفین خویش استفاده می کنند. اتهام افراطیگری مذهبی می تواند مجازات ١٢ سال زندان را به همراه داشته باشد.
در اقدام دیگری، مقامات قضایی تاجیکستان دو مهدکودک مسیحی در شهر دوشنبه را تعطیل کردند.

بهانه مقامات قضایی برای تعطیل کردن این مهدهای کودک وجود کتاب های موسیقی مسیحی برای خردسالان بوده است.
شایان ذکر است بشارت مسیحیت در این کشور با مشکلات زیادی روبرو است و اساسن توسط جماعت کوچکی از مسیحیانتاجیک‌زبان صورت می‌پذیرد. البته در این میان چند کلیسای “باپتیست” هم وجود دارد که به زبان روسی پرستش می‌کنند.

از طرف دیگر، در قسمت شرقی کشور که حکومت نیمه مستقلی دارد، به‌عنوان مثال در ناحیۀ گورنو- بَدَخشان که مشرف بر پامیر است، کسی با نام عیسی مسیح آشنایی ندارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی