سلمان رشدی: چگونه می توان گفت که بنیادگرایی کنونی ربطی به اسلام ندارد؟

سلمان رشدی رشد تروریسم اسلامی را حاصل نداشتن دوراندیشی درجامعه غربی می داند.

به گزارش «محبت نیوز» هفته نامه “لوبس” بتازگی گفت وگویی با “سلمان رشدی” نویسنده هندی تبارانگلیسی که خود همچنان زیرتیغ فتوای آیت الله خمینی رهبرجمهوری اسلامی قراردارد انجام داده است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، بد نیست گفته شود که “آیه های شیطانی” چهارمین اثراین نویسنده هندی تباراست که سال ها پس ازچاپ و انتشار درسال ۱۹۸۹ میلادی توسط بینانگذار جمهوری اسلامی کتاب “ضاله” شناخته شد و حکم قتل نویسنده صادرگردید.

درسال ۱۳۸۳ خورشیدی علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی فتوای آیت الله خمینی را “غیرقابل تغییر” خواند.
ازهنگام صدور فتوای آیت الله خمینی تا کنون نهادهای اسلامی ایران در فرصت های گوناگون جوایزی را برای اجرای فتوای رهبرانقلاب اسلامی تعیین کرده اند.

سلمان رشدی در این گفتگو رشد تروریسم اسلامی را حاصل نداشتن دوراندیشی درجامعه غربی می داند و می گوید باید به این ندیده انگاشتن واقعیت ها و این که این جا آن جا گفته شود که جهادگرایی ربطی به اسلام ندارد پایان داد.

سلمان رشدی می افزاید: من به شدت با این منش چپ که کوشش می کند به ما تفهیم نماید که بنیاد گرایی و اسلام دو مقوله متقاوت است مخالفم.

سلمان رشدی که به سبب نیازهای امنیتی به نیویورک نقل مکان کرده است می گوید: اکنون پنجاه سال است که اسلام رادیکال فعال است.

وی می گوید: این درست است که نوعی اسلام روشن اندیش نیز وجود دارد، ولی امروزمتولیان این نوع اسلام درقدرت نیستند.

سلمان رشدی به “لوبس” می گوید امروزه دریک سو شاهد انقلاب اسلامی شیعه بوده ایم و دردیگرسوعربستان سعودی سنی را داریم که با منابع عظیم مالی هریک به دنبال توسعه اسلام مورد نظرخود هستند. واقعیت این است که این تحولات درداخل دنیای اسلام روی داده است، نه خارج از آن.

نویسنده انگلیسی می افزاید: نگاه کنید به نفرات داعش که خود را با فریاد “الله اکبر” منفجر می کنند، به این ترتیب چگونه می توان گفت که این به اسلام ربطی ندارد.

سلمان رشدی می گوید، این که گفته شود که تمرکزبرروی این گونه ناهنجاری های اسلامی نگران کننده است می فهمم، اما برای جلوگیری از این پرداختن بیش ازحد به تروریسم اسلامی بهتراست به طبیعت واقعی معضل و راه حلی اساسی برای آن بیابیم.

سلمان رشدی درباره شرایط درفرانسه می گوید: برای من امرنگران کننده این است که راست افراطی جبهه ملی می تواند تمهیدات روشنتری برای مقابله بنیادگرایی اسلامی نماید که چپ فرانسه.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی