رهبر فراری یک فرقه چند همسری “مورمن” در آمریکا بازداشت شد

لایال جفز سال گذشته به همراه ۱۱ نفر از رهبران این فرقه بازداشت شد اما در دادگاه بدوی از دو اتهام تبرئه شد و در ماه ژوئن پارسال با شرط ترک نکردن خانه و با الصاق پابند الکترونیکی آزاد شده بود.

به گزارش «محبت نیوز» لایال جفز، رهبر به اصطلاح کلیسای «قدیسان آخرالزمان» که به چندهمسری معتقدند، پس از حدود یک سال که از حصر خانگی فرار کرده بود بازداشت شده است.

جفز به پولشویی و سوء استفاده از کوپن‌های غذا و خوارو بار متهم است.
اف‌بی‌آی روز پنجشنبه (۱۵ ژوئن – ۲۵ خرداد) تایید کرده است که آقای جفز، ۵۷ ساله، را در ایالت داکوتای جنوبی بازداشت کرده است.
کلیسای منحرف “قدیسان آخرالزمان” یکی از فرقه‌های “مورمن” در آمریکاست.
به گفته بی بی سی، لایال جفز که اکنون بازداشت شده برادر وارن جفز است؛ رهبر سابق این فرقه که در سال ۲۰۱۱ به علت آزار جنسی دو دختر بچه و به عقد در آوردن آنها به حبس ابد محکوم شد.
جزئیات و نحوه بازداشت لایال جفز هنوز علنی نشده است اما کلانتر ناحیه مینه‌ها‌ها در داکوتای جنوبی، که اکثریت ساکنان آن سرخپوستند، تایید کرده آقای جفز، بدون حق سپردن وثیقه، در بازداشتگاه آنجاست.

کلیسای “عیسی مسیح قدیسان آخر الزمان” یکی از بزرگترین فرقه‌های مسیحیان بدعت گذار و منحرف مورمن در آمریکاست. این آیین در سال ۱۸۳۰ توسط “جوزف اسمیت” در آمریکا بنیان‌گذاری شد. اعضای این فرقه با انحراف از کلام خداوند چندهمسری را برای به حداکثر رساندن ثواب و پاداش بعد از معاد، ضروری می‌دانند. کلیسای “عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان” در سال ۱۸۹۰ و پس از آن که قوانین آمریکا برای چندهمسرگزینی سختگیرانه‌تر شد از کلیسای جامع مورمن‌ها منشعب شد.

گمان می‌رود که این فرقه مورمن حدود ۱۰ هزار پیرو داشته باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی