وزیر کشور لهستان: جریمه می پردازیم اما پناهجویان مسلمان را نمی پذیریم

با افزایش جمعیت پناهجویان مسلمان و همزمان افزایش حملات تروریستی از سوی اسلامگرایان تندرو در اروپا، حالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پذیرش این دسته از پناهجویان سر باز می زنند.

فرتور آرشیوی است

به گزارش «محبت نیوز» ماریوش بلاسچاک، وزیر کشور لهستان گفته است که حتی تعداد محدودی از پناهجویان مسلمان نیز می تواند آینده این کشور را با خطر مواجه کنند.
بلاسچاک همچنین تاکید کرده است که اگر پناهجویان مسلمان در آن کشور اقامت داده شوند، شمار آنان تا چند سال آینده به ده ها هزار نفر خواهد رسید؛ و به سرعت تعداد آنان به صد هزار و چند میلیون نفر خواهد رسید.
بلاسچاک در مورد تهدید پناهجویان مسلمان گفته است که مسلمانان جوامع بسته خود را تشکیل می دهند و با جامعه این کشور ادغام نمی گردند که به باور وی این اقدام به ایجاد هراس در جامعه خواهد افزود.
شایان ذکر است احمد عتال، رهبر جامعه مسلمانان در شهر ورشو نیز گفته است که انجمن آنان پیام های مملو از نفرت و تهدید نسبت به مسلمانان را دریافت کرده است و حتی ملی گریان راست افراطی تهدید کرده اند که آنان مرکز فرهنگ اسلامی در آن شهر را به آتش خواهند کشید که این نشان دهنده عدم پذیرش مسلمانان از سوی مردم کشور لهستان می باشد.

در همین راستا یک مقام ارشد اتحادیۀ اروپایی نیز گفته است که اقدامات قانونی در برابر سه عضو این اتحادیه اتخاذ خواهد شد.
دلیل اقدامات در برابر جمهوری چک، اتریش و لهستان، عملی نشدن تعهدات این کشور ها مبنی بر پذیرش پناهجویان و بخصوص پناهجویان مسلمان، خوانده شده است.

در دو سال گذشته، بیش از یک میلیون پناهجو که بیشتر شان مسلمانان سوریه، افغانستان و عراق می باشند، با قبول خطرات جدی، خود را به کشور های اروپایی رساندند و بحران بشری بزرگی را در خصوص مساله پناهندگان ایجاد کردند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی