راه اندازی مسجد مسلمانانِ همجنسگرا در برلین

مسجدی برای مسلمانان در برلین افتتاح شده که مجموعه ای متناقض و مغایر با شریعت اسلام را در خود جای داده است.

به گزارش «محبت نیوز» حکم همجنسگرایی در ابواب حدود اسلامی، اعدام است و حتی برای کسانی که مراحل پایین تر همجنس گرایی را انجام می دهند مجازات های شدیدی ذکر شده، تا جائیکه به نقل از محمد پیامبر مسلمانان آمده است که :«کسی که پسری را از روی شهوت ببوسد، خداوند در قیامت لجامی بر دهان او می زند».

حالا مسجد “ابن رشد — گوته” در برلین که پیش از این اقامه نماز در آن به امامت زنان برگزار می شد و جلسات عبادتی آن با شعر و موسیقی همراه بود به مکانی برای همبستگی همجنسگرایان و مسلمانان برلین تبدیل شده است.

انجمن همجنسگرایان برلین نیز اعلام کرد که طرحی برای همکاری در زمینه ساخت این مسجد دارد. “یورگن اشتاینرت” مدیر اجرایی این انجمن گفته است: برلین نیاز به «اسلامی روشنگر» دارد که براساس هویت جنسی، میان افراد تبعیض قائل نمی شود!

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی