فیگارو: تروریسم اسلامی داعش توحش تئوریزه شده است

به نوشته فیگارو، ادعای ناآگاهی از واقعیت فجایع اعمال شده به دست داعش، بی‌تردید توهین به اسرای ایزدی است، توهین به شهدای مسیحی کشته شده توسط این گروه اسلامی است.

به گزارش «محبت نیوز» فیگارو روزنامه مطرح صبح فرانسه گزارش مفصلی نوشته است درباره زنان اسیر در دست‌ گروه اسلامی داعش.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیگارو با چاپ تصاویر متعددی از زنان “ایزدی” اسیر در دست نیروهای اسلامگرای داعش می‌نویسد: «فاجعه انسانی در مورد این زنان پایان ناپذیر می‌نماید.»

فرستاده ویژه فیگارو به “زاخو” در کردستان عراق می‌نویسد: «در حالی که هنوز بسیاری از زنان ایزدی در اسارت داعش در “موصول” بسر می‌برند، دختر بچه‌های کمتر از ده سال همچنان درگیر پیامدهای روانی تجاوزات نفرات داعش به این کودکان هستند.»
فیگارو می افزاید: »زنان فراری یا خریداری شده از اسلامگرایان داعش، اکنون در شرایط نامطلوبی در اردوگاه‌های موقت در کردستان عراق بسر می‌برند.»

فرستاده فیگارو مسیر اسارت و آزادی شماری از زنان ایزدی را در کردستان عراق دنبال کرده است.

سرمقاله نویس فیگارو نیز یاداشت سیاسی خود را به گزارش فرستاده‌های این روزنامه به کردستان عراق اختصاص داده.
“ارنو دولا گرانژ” می نویسد: «با شنیدن شرح فجایع انسانی درمورد ایزدی‌ها هیچکس نمی تواند ادعا کند که ازعمق ایدئولوژی خشونت‌بار اسلامی داعش اطلاع نداشته است.»
ادعای ناآگاهی از واقعیت این فاجعه، بی‌تردید توهین به اسرای ایزدی است، توهین به شهدای مسیحی کشته شده بدست داعش است و یک ضعف اخلاقی نابخشودنی است در مقابل زنانی که مورد تجاوز نفرات داعش قرار گرفته اند.
سرمقاله نویس فیگارو می افزاید: «سیستم برپا شده توسط داعش یک ماشین جهنمی خُرد کردن فزیکی انسان هاست.این سیستم به دنبال نابود کردن بدیهی ترین ارزش های انسانی است.»
“ارنو دولا گرانژ” می افزاید: «می توان فهمید که در بحران ها همیشه این چهره زشت خشونت‌گرای انسان‌هاست که خود را نشان می دهد. در این مورد شبه نظامیان بسیاری بوده اند که با سوءاستفاده از قدرت مسلحانه‌، وحشی‌ترین چهره حیوانی از خود نشان داده اند، اما داعش نوع دیگری از وحشی‌گیری را به نمایش گذاشته است.»
به نوشته فیگارو: «تروریسم اسلامی داعش توحش تئوریزه شده، سازمان دهی شده و تبلیغ شده است.»
سرمقاله نویس فیگارو می نویسد: به این دلایل و دلایل بسیار بیشتری، گزارش فرستاده روزنامه به “زاخو” در کردستان عراق و آنچه که بر ایزدی‌ها گذشت را باید خواند تا ازعمق فاجعه‌ای که به این قوم رفته آگاه شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی