مردم یک شهر در اسپانیا با مراسم عمومی افطار مسلمانان مخالفت کردند

مسلمانان شهر “گرانادا” در اسپانیا روبروی مجسمه “مریم مقدس” در مرکز شهر مراسم افطاری عمومی برگزار کردند که با مخالفت مردم این شهر روبرو گردیده است.

به گزارش «محبت نیوز» پس از آنکه در طی چند روز گذشته تعدادی از کشور اروپایی از پذیرش پناهجویان مسلمان امتناع نمودند و با نگاهی به حوادث تروریستی که اسلامگرایان تندرو در کشورهای غربی رقم زدند، اینک می توان به صراحت گفت نگاه اروپاییان نسبت به حضور مسلمانان در کشورهایشان نگاهی مثبت نیست.

به تازگی مسلمانان شهر “گرانادا” در اسپانیا روبروی مجسمه “مریم مقدس” در مرکز شهر مراسم افطاری عمومی برگزار کردند که با مخالفت گسترده مردم این شهر روبرو گردیده است. مسیحیان کاتولیک در گرانادا این عمل را اقدامی مذهبی و تحریک آمیز دانسته و با برگزاری مراسم افطار به صورت عمومی در سطح شهرهای اسپانیا مخالفت کردند.

می توان گفت اسپانیایی ها خاطره تاریخی خوشی از حضور امیران کشور گشای مسلمان در کشورشان نداشته و فجایع تاریخی را که پس از تسخیر اندلس، مسلمانان در کشورشان رقم زده اند همچنان بخاطر دارند.

امروزه و با مشاهده تحولات جهان پرسشی که از سوی اندیشمندان مطرح می شود این است که پس از دو هجوم مسلمانان به اروپا (موج اول تسخیر آندلس بود و موج دوم هجوم عثمانی به اروپا) که در نهایت ناکام ماند. آیا این بار هم اروپا در این حمله بسیار متفاوت مسلمانان خوش شانس خواهد بود؟ در حقیقت همین پرسشها، حساسیتها را نسبت به حضور مسلمانان در کشورهای اروپایی برانگیخته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی