۵۳۰ نظامی ترکیه در یک مراسم افطار به شدت مسموم شدند!

این نظامیان جزو عوامل تیپ آموزش پیاده نظام ارتش ترکیه در شهر مانیسا بودند که بعد از صرف افطار، به شدت مسموم شده و به مراکز درمانی انتقال یافتند.

به گزارش «محبت نیوز» در شرایطی که رهبران اسلامگرای ترکیه مدعی برگزاری مراسم های متعدد افطار در کشورهای فقیر اسلامی و یا به قول خودشان اکرام این دسته از مسلمانان بی بضاعت می باشند، حالا “سلجوک اوزداک” نماینده مردم مانیسا در مجلس ترکیه در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان خبر مسمومیت ۵۳۰ تن از نظامیان پادگان این شهر گفت: برای رسیدگی به وضعیت بد این نظامیان در داخل پادگان آموزشی چادرهای امدادی برپا شده و مداوای آنها آغاز شده است.
به نقل از العالم، در پی این رویداد، بستگان بسیاری از این نظامیان پس از انتشار این خبر به محل بستری شدن آنها مراجعه کردند.
فکری ایشیک وزیر دفاع ملی ترکیه و برک مرسینلی استاندار مانیسا نیز به در پی مسموم شدن این نظامیان به وسیله بالگرد به پادگان محل استقرار این نظامیان عزیمت کردند.
مسمویت این نظامیان که چهارمین مورد از مسمومیت غذایی نظامیان ترکیه در دو ماه گذشته محسوب می شود، موجب نگرانی مقامات نظامی ترکیه شده است.
در سه نوبت قبلی در مجموع ۱۸۸ نفر مسموم شده بودند.
در پی رخداد این تعداد مسمومیت نظامیان، ۱۹ نفر از عوامل مرتبط با تهیه و توزیع غذا در بین این نظامیان بازداشت شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی