حسن روحانی: قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی برای قاضی محاکمه فرق نکند

حسن روحانی گفته است اگر زمانی به دلیل قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی برای قاضی محاکمه فرق بکند، آن قضاوت محل تردید است.

به گزارش «محبت نیوز» حسن روحانی در همایش سراسری قوه قضائیه خواستار بی‌طرفی قضات و خودداری نظامیان از دخالت در سیاست شد.

روحانی در مورد مساله حقوق بشر که یکی از چالش‌‌های جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی است، تاکید کرده که می‌شود قدم به قدم بهانه‌ها را کم کرد: «اسلام به ما اجازه نمی‌دهد اگر مجرمی جرمی انجام داده، بیش از اندازه تحت فشار باشد. حق نداریم آبروی افراد را بریزیم و حق نداریم بدون ادله کافی فرد را احضار و جلب کنیم. باید ادله کافی باشد تا فرد را احضار کنیم ولی فرد را احضار می‌کنیم تا ادله به دست آوریم که نوع جدیدی است.»

رئیس‌جمهور  ایران در انتقاد از نقض اصل برائت در برخی محاکم قضایی گفت: «افرادی به دنبال آن هستند که حکم برائت بیل به کمرش بخورد؛ اگر زمانی به دلیل قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی برای قاضی محاکمه فرق بکند، آن قضاوت محل تردید است. قاضی باید بی‌طرف باشد. اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نداریم. ترک و کرد و… نداریم. شیعه و سنی نداریم. همه افراد براساس قانون مساوی هستند.»

سخنان حسن روحانی در شرایطی مطرح می شود که نه تنها فشار بر نوکیشان مسیحی در دولت وی کاسته نشده بلکه با توجه به آمار و ارقام و گزارشهای بین المللی شدت هم گرفته است. دامنه تبعیض ها حتی گاه به مرحله ای رسیده است که ژرژیک آبراهامیان؛نماینده ارامنه اصفهان و اقلیت های مذهبی جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با انقلاب نیوز در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۶ درباره اینکه آیا دولت روحانی توانسته به نیازهای اقلیت های مذهبی پاسخی بدهد یا نه گفت: این دولت به هیچ عنوان تغیرات اساسی برای ارامنه نداشته و انتقادات فراوانی نیز متوجه به این دولت در خصوص رسیدگی مناسب به اقلیت های مذهبی است. آنچه در دولت تدبیر و امید ادعا می‌شد بیش از هرچیز تحقق اوری همچون؛ «ضرورت زدودن نگاه امنیتی به اقلیت های کشور» و «امید به نگاه نو به حقوق اقلیت ها در دولت اعتدال» بود. هر چند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر برابری تمامی اقوام و مذاهب ساکن در کشور تاکید شده اما مشاهده می شود در برخی از دوره‌ها تنگ نظری هایی هر چند به گفته آبراهامیان، ناخواسته در باره این اقوام حس محرومیت از برابری حقوق شهروندی را در این استان ها ایجاد کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی