امام جمعه اصفهان: یک دلیل بیاورید کنسرت مفید باشد/ ۷۵ درصد مردم ما کنسرت نمیخواهند

امام جمعه اصفهان گفته با وجود حضور و زندگی ادیان مختلف در اصفهان (براساس آمار ۷۵ درصدی) که صد البته مشخص نیست این آمار از کجا آمده است، مدعی شده مردم  متدین هستند و دغدغه دینی دارند بنابراین به حقو ق این افراد توجه شود!

به گزارش «محبت نیوز» نماینده “علی خامنه ای” در اصفهان از برگزاری نامناسب جشنواره کودک ونوجوان همچنین برپایی برخی کنسرت های موسیقی در اصفهان انتقاد کرد و گفت: بیش از ۷۵ درصد از مردم اصفهان دغدغه دین دارند و نیازی به کنسرت ندارند ما نباید همه را فدای چند درصد باقیمانده کنیم.

وی همچنین مدعی شد: آدم هایی که در جشن های ما شرکت می کنند آدم های متدین نیستند و در خصوص کنسرت ها نیز به وزیر ارشاد گفتم یک دلیل بیاورید که این باید باشد و مفید است . او همچنین افزود: علی امام اول شیعیان خطاب به مالک گفت خواسته یک نفر را فدای یک جمع نکنید.
امام جمعه اصفهان که به ایراد چنین سخنان افراط گرایانه ای شهره است ادامه داد: ۷۵ درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند و ما نباید همه را فدای چند درصد باقی مانده کنیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی