معلم قرآن ۸۱ ساله به اتهام آزار جنسی ۱۵ کودک به ۱۳ سال زندان محکوم شد

گزارش شده او دختربچه‌هایی را که موقع خواندن قرآن اشتباه می کردند، مورد آزار جنسی قرار می‌داد.

به گزارش «محبت نیوز» یک معلم قرآن ۸۱ ساله در کاردیف ولز به اتهام آزار جنسی چندین کودک به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. محمد حاجی صدیق به مدت ۳۰ سال در مسجدی در کاردیف به آموزش قرآن مشغول بود.

به نقل از بی بی سی، گفته شده که او در بیش از ده سال ۱۵ مورد آزار جنسی نسبت به کودکان داشته است. دادگاه گفته است که این معلم قرآن “از موقعیتش سوء استفاده کرده است”.

هر چند صدیق اتهامات وارده در مورد آزارجنسی دختربچه های بین ۵ تا ۱۱ سال را رد کرده است اما گفته های قربانیان حکایت دیگری را روایت می کند.

گزارش شده او دختربچه‌هایی را که موقع خواندن قرآن اشتباه می کردند، مورد آزار قرار می‌داد. برخی از قربانیان گفته‌اند که به همین دلیل ترس داشتند تا در کلاس های اوحاضر شوند. یکی از این دختران گفته که به دلیل این آزارجنسی می‌خواسته خودش را بکشد.

در دادگاه به نقل از این دختران گفته شد که به دلیل فرهنگی که در آن رشد کردند، احساس می‌کردند که نباید دراین باره به کسی چیزی بگویند. یکی از قربانیان هم گفت: “به خاطر مذهبم بسیار دشوار است یعنی تقریبن غیرممکن است که به کسی درباره آن چه که اتفاق افتاده چیزی گفت.” قربانی دیگری گفت که در فرهنگش قابل قبول نیست تا در باره آن چه که در مسجد اتفاق افتاده با کسی صحبت کرد. او همچنین گفت: “زمانی که درباره این مسئله با مادرم صحبت کردم. او حرفهای مرا پذیرفت و به پلیس خبر داد.”

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی