سوء استفاده تبلیغاتی امام جمعه اردبیل از قتل “آتنا اصلانی” دختر خردسال پارس آبادی

“سیدحسن عاملی” در عین حال با استفاده از فرصت برای نماز جمعه که مدتهاست مشتریان خود را از دست داده تبلیغ کرد و از ایرانی‌ها خواست فرزندان خود را به مراسم نماز جمعه بفرستند تا قاتل بار نیایند.

به گزارش «محبت نیوز» امام جمعه اردبیل در مراسم نماز جمعه با اشاره به قتل “آتنا اصلانی” دختر خردسالی که به تازگی در آن استان به قتل رسید از دولت و مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد که برای گسترش فرهنگ در جامعه قدمی برنداشته‌اند و از این بابت نمره قبولی نمی‌گیرند.

“سیدحسن عاملی” در عین حال با استفاده از فرصت برای نماز جمعه که مدتهاست مشتریان خود را از دست داده تبلیغ کرد و از ایرانی‌ها خواست فرزندان خود را به مراسم نماز جمعه بفرستند تا قاتل بار نیایند.

امام جمعه اردبیل ماهواره‌ را هم یکی دیگر از عوامل شکل‌گیری شخصیت افراد آدمکش دانست و تأکید کرد که مردم فرزندان خود را به مساجد و مجالس وعظ ببرند تا افراد خوبی بار بیایند.

آنچه امام جمعه اردبیل عمدن فراموش کرد توضیح بدهد افزایش آمار طلاق، قتل‌های خانوادگی، اعتیاد، فحشا، کارتن‌خوابی، دزدی و صیغه‌های ساعتی و در مجموع چند برابر شدن فساد در جامعه ایران بعد از روی کارآمدن جمهوری اسلامی است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی