پاپ فرانسیس: قاچاق انسان نوع مدرن برده داری است

رهبر کاتولیک های جهان در روز مبارزه با قاچاق انسان گفت قاچاق انسان، برده داری مدرن است و باید با آن مقابله کرد.

به گزارش «محبت نیوز» «پاپ فرانسیس»، رهبر کاتولیک های جهان در روز مبارزه با قاچاق انسان گفت: قاچاق انسان، برده داری مدرن است و باید با آن مقابله کرد. «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های دنیا گفت قاچاق انسان نوع مدرن برده داری است و باید به شدت با آن مقابله کرد.

پاپ فرانسیس گفت: امروز (یکشنبه) روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است و این روز توسط سازمان ملل نام گذاری شده است. هر ساله هزاران زن، مرد و کودک قربانیان بی گناه سو استفاده جنسی و قاچاق اعضا هستند و به نظر می رسد این مسئله برای ما عادی شده است. این عمل، زشت، ظالمانه و جرم است. من می خواهم با هرکسی که مرتکب این جرم که یک طاعون بی رحم است، به شدت مقابله کنم.

وی افزود ایمانداران باید برای قربانیان این اتفاقات و همچنین تغییر در قلب افرادی که مرتکب چنین اقدامی می شوند، دعا کنند.

در سال ۲۰۱۳، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای، روز ۳۰ جولای را به عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در نظر گرفت تا قربانیان قاچاق انسان وحقوق آن ها مورد توجه قرار گیرند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی