- محبت نیوز - http://mohabatnews.com/fa -

پرچم اسلامگرایان داعش در محل اقامت عامل حمله هامبورگ یافت شد

عامل این حمله در هامبورگ یک پرچم کوچک با نماد داعش را در کمد محل اقامت خود داشته است.

به گزارش «محبت نیوز» پلیس آلمان بعد از انجام تحقیقاتی از پیدا شدن یک پرچم نماد اسلامگرایان داعش در محل اقامت عامل حمله با چاقو به مشتریان سوپرمارکتی در هامبورگ خبر داده است.

به گزارش روزنامه “تاگس آنسایگر” سوئیس، پلیس آلمان بعد از انجام تحقیقاتی از پیدا شدن یک پرچم کوچک داعش در محل اقامت عامل حمله با چاقو به سوپرمارکتی در هامبورگ که به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن چندین نفر منجر شد خبر داده است.

به گزارش نشریه “بیلد” آلمان عامل این حمله در هامبورگ یک پرچم کوچک با نماد داعش را در کمد محل اقامت خود داشته است.

در حمله با چاقو به مشتریان سوپرمارکتی در هامبورگ که جمعه گذشته رخ داد یک نفر کشته و هفت نفر دیگر مجروح شدند.

عامل این حمله که بر اساس تحقیات پلیس یک اماراتی بوده است در نروژ درخواست پناهندگی کرده و سپس در سال ۲۰۱۵ به آلمان آمده بود. وی از طرف سازمان های امنیتی به عنوان یک اسلام گرای افراطی و البته نه به عنوان عنصر خطر طبقه بندی شده بود. همچنین مدارکی دال بر وجود اختلات روانی در وی وجود دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Facebook [2]Twitter [3]Balatarin [4]Telegram [5]