وزیر ارشاد: تنها داروی شفابخش جامعۀ امروز ایران “فرهنگ امام رضا” است!

وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، رضا صالحی امیری، در سخنانی در پایان “جشنواره کتابخوانی رضوی”، مدعی شد که “تنها داروی شفابخش جامعۀ امروز ایران” نه فرهنگ غربی، بلکه “فرهنگ اهل بیت” و در رأس آن فرهنگ امام رضا، امام هشتم شیعیان، است.

به گزارش «محبت نیوز» وزیر ارشاد اسلامی گفته است به یاری فرهنگ امام رضا (امام هشتم شیعیان) باید مفهوم کرامت را در جامعه امروز ایران احیا کرد.

او توضیحی در مورد مختصات و “ویژگی فرهنگ اهل بیت یا به قول خود او “فرهنگ ثامن الحجج” نداد و حاضران در جلسه را فراخواند تا خود در این بارۀ تحقیق کنند، اما، وی گفت که در رأس فرهنگ اهل بیت و فرهنگ امام رضا “عمل شهیدی قرار دارد که جان خود را اهدا می کند.”

فرهنگ و ارشاد اسلامی در جای دیگری از سخنانش به چالش های امروز جامعۀ ایران اشاره کرد و گفت که اگر جامعۀ ایران درگیر مشکلاتی نظیر فساد و بی اخلاقی است، این نتیجۀ فاصله گیری از “فرهنگ رضوی” است که باید به گفتۀ وزیر ارشاد اسلامی در جامعۀ امروز ایران احیاء شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی