اعتراض مسیحیان آشوری عراق به برگزاری همه پرسی در کردستان این کشور

جنبش مسیحیان عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ما با احترام به حق تعیین سرنوشت کردها، تحمیل همه پرسی بر دیگر ملت ها از جمله مسیحیان در موصل و دشت نینوا را غیرقابل قبول می دانیم.

به گزارش «محبت نیوز» در بیانیه گردان بابلیون با اشاره به کمپین جمع آوری امضا برای حمایت از برگزاری همه پرسی در دشت نینوا(موصل)، آمده است: احتمال دارد این امضاها زیر فشار و تهدید از اهالی منطقه جمع آوری شده باشد. این همه پرسی باید در داخل مرزهای رسمی اداره اقلیم کرد شمال عراق برگزار شود. داخل کردن دشت نینوا به این همه پرسی که قرار است ۲۵ سپتامبر برگزار شود، قابل چشم پوشی نیست و باید این منطقه را از تنش های موجود دور نگه داشت.

به نقل از آناتولی، گردان بابلیون از مسیحیان عراقی تشکیل یافته و یکی از نیروهای مبارز با اسلامگرایان داعش در موصل بوده است. ریان کلدانی رهبری گردان مسیحیان عراق را برعهده دارد.

شهرهای تلکیف و حمدانیه در منطقه دشت نینوا که اکثریت آنها را آشوریان تشکیل می دهند، جزو مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی عراق و اداره اقلیم کرد این کشور است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی