خصوصی سازی مجموعه کلیسایی ‘ترداد مقدس’ متعلق به ارامنه توسط دولت ترکیه !

ارمنیان که تا به حال برای حضور و نیز برگزاری مراسم مذهبی در این کلیسا از دولت مجوز می گرفتند از این پس باید از “مالکین جدید” تُرک مسلمان آن کسب اجازه کنند!

به گزارش «محبت نیوز» مالکیت مجموعه کلیسایی “ترداد مقدس” واقع در ولایت “یرزنگا”ی ارمنستان غربی (ارزنجان ترکیه امروزی) به بهانه حفاظت از آن توسط دولت ترکیه به اسم ۱۶ نفر از روستاییان ساکن آن منطقه ثبت گردید.

به نوشته آراکس، بدین ترتیب ارمنیان که تا به حال برای حضور و نیز برگزاری مراسم مذهبی در این کلیسا از دولت مجوز می گرفتند از این پس باید از “مالکین جدید” تُرک مسلمان آن کسب اجازه کنند!
“عزیز داغجه”، رییس انجمن ارمنیان “ساسون” در این باره گفت: “در سال ۲۰۰۵ این مجموعه کلیسایی تحت عنوان “کلیسای دوغانکوی” در لیست مناطق تحت حفاظت ثبت شد. پس از آن این کلیسا مورد هجوم غارتگران آثار باستانی قرار گرفته و صدماتی به آن وارد شد. سپس آن به مالکیت “یوسف دیوندار”، “محمت دیوندار” و “رضا دمیرباش”، سه تن از روستاییان آن منطقه در آمد، که بعد از مرگ ایشان حال مالکیت کلیسا به ۱۶ وارث آنان سپرده شده است”.
“عزیز داغجه” یادآوری می‌کند: “که کلیسا را نمی‌توان به مالکیت اشخاص حقیقی در آورد، زیرا آن جزو ثروت یک جامعه است و طبق پیمان “لوزان” نیز دولت موظف به حمایت از ابنیه تاریخی و دینی اقلیت‌های دینی و به ویژه ارمنیان است”.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی