کاهش چشمگیر تعداد پناهجویان در آلمان و خالی ماندن کمپ های پناهجویی

به گزارش خبرگزاری هامراکز اصلی نگهداری پناهجویان در ١٢ ایالت آلمان خالی مانده‌اند.

به گزارش «محبت نیوز» در ١٢ ایالت فدرال آلمان، اقامتگاه‌های مرکزی پناهجویان خالی مانده است. آلمان دارای ١۶ ایالت فدرال است؛ پناهجویان معمولن برای مدتی کوتاه در اقامتگاه‌های اولیه و مرکزی نگهداری می‌شوند و بعد به مراکز دیگر انتقال می‌یابند.

به نقل از RFI، خالی ماندن اقامتگاه‌های بزرگ پناهجویان در ١٢ ایالت آلمان، نشانه کاهش شدید تعداد پناهجویان این کشور است. آلمان در سال ٢٠۱۵ میلادی دروازه‌های خود را به روی پناهجویان گشود و بیش از یک میلیون و ١٠٠ هزار تن را پذیرفت.

بنا به گزارش اداره فدرال امور پناهندگان و مهاجران، در سال ٢٠۱۵ میلادی نزدیک به ۴٧٧هزار تن و در سال ٢٠۱۶ بیش از ٧۴۵هزار تن، در آلمان درخواست پناهندگی دادند اما تعداد درخواست‌ها طی ٧ ماه ژانویه تا ژوئیه امسال، نزدیک به ١٣٠هزار مورد بود؛ اگر همین روند ادامه پیدا کند، مجموع درخواست‌های پناهندگی تا پایان امسال کمتر از ٢٠٠هزار مورد خواهد بود.

به رغم کاهش شدید تعداد پناهجویان، دادگاه‌های اداری آلمان به دلیل افزایش شکایت‌های پناهجویانی که درخواست‌های آنان رد شده است، با تراکم شدید پرونده‌ها روبرو شده‌اند.

کسی که در آلمان درخواست پناهندگی می‌دهد، در صورت رد درخواست خود می‌تواند به دادگاه اداری محل شکایت کند و تا رسیدگی به این شکایت در آلمان بماند.
“روبرت زگمولر” رئیس انجمن قاضیان دادگاه‌های اداری آلمان، روز پنجشنبه ۱۹ مرداد/ ١٠ اوت، این وضعیت را «دراماتیک» خوانده و خواستار تقویت پرسنل دادگاه‌های اداری شده است.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی