مقبره های باستانی جدیدی در مصر کشف شدند

باستان شناسان سه مقبره با قدمت تقریبن دو هزار سال را در جنوب مصر کشف کردند.

فرتور آرشیوی است

به گزارش«محبت نیوز» این مقبره ها در گورستانی در منطقه الکمال صحراوی واقع در استان منیا در جنوب قاهره کشف شده است.
در این مقبره ها چند تابوت سنگی و همچنین قطعات گلی پیدا شد.
به نوشته اسپوتنیک، سخنگوی شورای عالی باستان شماسی مصر گفته است محل کشف مقبره ها در دوران باستان طی مدت طولانی به عنوان گورستان مورد استفاده قرار داشته است.
یکی از مقبره ها حاوی چهار تابوت بود که روی آنها چهره های انسان کشیده شده بود.
مقبره دیگر شش جا برای اجساد وجود داشت که یکی از انها بوضوح برای دفن یک کودک خردسال در نظر گرفته شده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی