رئیس جمهور تونس خواستار اجرای قانون برابری زن و مرد در خصوص ارث شد

فراخوان الباجی القائد السبسی رئیس جمهوری تونس برای بحث بر سر تساوی ارث میان زن و مرد و دادن اجازه ازدواج به زن مسلمان تونسی با مردم غیر مسلمان، قدمی بزرگ در راستای احقاق حقوق زنان مسلمان در منطقه است.

به گزارش«محبت نیوز» ‘الباجی قائد السبسی’ رئیس جمهوری تونس به مناسبت روز ملی زن در این کشور خواستار اجرای قانون برابری زن و مرد در همه زمینه ها و از جمله در خصوص ارث شد که این سخنان او با تشویق زنان در این کشور و در عین حال مخالفت برخی جریان های اسلامگرا و درخواست برای عزل وی مواجه شد.

السبسی روز یکشنبه در سخنرانی ای در کاخ «قرطاج» گفت: قانون اساسی تونس زن و مرد را با هم برابر دانسته است و این برابری باید شامل همه موارد و از جمله برابری زن و مرد در ارث بردن باشد.
السبسی تاکید کرد ارث مساله ای دینی نیست بلکه این مربوط به انسان ها است خداوند این مساله را به انسان ها واگذار کرده اند تا در مورد آن تصمیم گیری کنند.
وی افزود: مساله ازدواج زنان تونسی با غیر مسلمانان نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد، کمیته ای برای بررسی مساله حقوق فردی تشکیل می شود و این کمیته ، برابری حقوق زن و مرد در همه زمینه ها را بررسی خواهد کرد.
پس از این اظهارات درحالی که شماری زیادی از فعالان زن و گروههای حقوق زنان از این امر استقبال کردند، موج هایی از مخالفت با این اظهارات از سوی اسلامگرایان در این کشور برخاست.
مخالفان اسلامگرای رییس جمهوری تونس را به سیاسی کردن یک مبحث فقهی – دینی با هدف بهره برداری سیاسی و انتخاباتی و جلب حمایت و آرای زنان متهم کردند.

اما در حالیکه دار الافتای مصر، از فراخوان السبسی حمایت کرد و آن را «عاملی برای استحکام جایگاه زن و عمل به ارزش برابری میان زن و مرد در حقوق و وظایف برپایه آموزه‌های دین اسلام» دانست و تاکید کرد که با میثاق‌نامه‌های بین‌المللی که تونس آن را پذیرفته نیز هم راستا است، الازهر مصر این اقدام را محکوم کرده و آن را مخالف شریعت اسلامی دانست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی