کشف کارگاه ساخت ظروف سنگی با قدمت دو هزار سال در اسرائیل

آشکارسازی این اثر باستانی دارای اهمیت زیادی در خصوص جامعه یهودیان منطقه الجلیل می باشد.

فرتور از شموئل مگال، سازمان میراث فرهنگی و آثار باستانی اسرائیل

به گزارش«محبت نیوز»در کاوش های باستان شناسی در منطقه شمالی الجلیل، کارگاهی برای ساخت ابزار سنگی و گچی کشف شده که قدمت آن به ۲۰۰۰ سال پیش و به دوران معبد دوم یهودیان برمی گردد.

به نقل از اسرائیل به فارسی، در این کارگاه وسایل سنگی گوناگون، در مراحل مختلف ساخت از جمله فنجان، بشقاب و کاسه یافت شده اند. آشکارسازی این اثر باستانی دارای اهمیت زیادی در خصوص جامعه یهودیان منطقه الجلیل می باشد. استفاده یهودیان از ظروف سنگی در آن دوران بسیار مرسوم بوده و این دومین کارگاه کشف شده در این منطقه است.

دوکارگاه دیگر نیز در اطراف اورشلیم کشف شده اند. از نظر آیین و مراسم دینی یهودیان، ظروف ساخته شده از سنگ، برعکس ظروف سفالی، همواره طهارت دارند و نجاست نمی گیرند و به همین دلیل، یهودیان دوران معبد دوم که به قوانین مذهبی بسیار پایبند بوده اند، ترجیح می دادند از ظروف سنگی استفاده کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی