گاردین: اسلامگرایان بوکوحرام پس از تجاوز به دختران آنان را وادار به عملیات انتحاری می کنند

روز شنبه مقاله ای در روزنامۀ گاردین منتشر گردید که در آن به شرح وقایع غم انگیز دختران که توسط بوکوحرام ربوده می شوند، پرداخته شده است.

به گزارش«محبت نیوز» نادیه احمد که ۱۷ سال سن دارد پس از نجات از چنگ گروه اسلامی بوکوحرام با خبرنگار گاردین در مورد دوران اسارتش به گفتگو پرداخته و گفته است که پس از آنکه توسط این گروه اسلامی ربوده شد و به همراه دیگر دختران، که شرایطی مشابه وی را داشتند، مشغول گوش دادن به سخنرانی یکی از سرکرده های این گروه تروریستی اسلامی بود، ناگهان این شخص متوجه او شد و دستور داد که او را به خانه اش ببرند.

نادیه که مدتها به عنوان برده جنسی مورد تجاوز اسلامگرایان قرار می گرفت، در ادامه می گوید: یک روز که از خواب بیدار شدم متوجه شدم که اسلامگرایان شبانه مرا بیهوش کرده، دور بدنم کمربند انفجاری بسته اند.

تروریست های بوکوحرام، سپس نادیه را به سمت شهر بورنو بردند. این شهر بیشترین خسارت ها را از عملیات تروریستی اسلامگرایان بوکوحرام متحمل شده است. ماموریت نادیه، منفجر کردن خود در میان بیشترین تعدادِ ممکن از مردم بود. نادیه، پس از آن که عناصر مسلح تروریست از او فاصله گرفتند، خود را به اولین پست ایست بازرسی پلیس تسلیم کرد.

به نوشتۀ ماکلین، نادیه تنها یکی از تعداد زیادی دختر ربوده شده است که عناصر بوکوحرام از آن ها در حملات و عملیات انتحاری استفاده می کنند.

یکی دیگر از دخترانِ نجات یافته از چنگ بوکوحرام، فاطمه ۱۶ سال دارد و اعضای اسلامگرای بوکوحرام، مدت ۸ ماه به او تجاوز کردند.

او می گوید به حدی ازاسلامگرایان بوکوحرام وحشت زده می شد، که تا مدت ها قدرت حرف زدن را از دست داده بود و هنگامی که او را برای عملیات انتحاری انتخاب کردند نمی توانست مخالفتی بکند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی