آیا مهاجران مسلمان می خواهند ‘اسپانیا’ را دوباره به ‘اندلس’ مبدل سازند؟

حضور گسترده اعراب و مسلمانان، با ابراز ناخرسندی شدید مردم اسپانیا روبرو شده است.

به گزارش«محبت نیوز» مردم اسپانیا ابراز نگرانی می کنند که شمار اعراب مسلمان در کشورشان با شتابی نگران کننده بالا رفته است و این بالا رفتن آمار حضور مسلمانان مشکلات امنیتى و اجتماعی و حتی اقتصادی دشواری را برای مردم این کشور رقم زده است.

حالا این نگرانی ها زمانی شدت می گیرد که مسوولیت جنایات روز پنجشنبه را نیز گروه اسلامی داعش به عهده گرفته است. این در حالیست که هویت تروریست ها در اسپانیا و کشورهای دیگر نشان می دهد که آن جنایتکاران از مرکز واحدی دستور نگرفته اند، بلکه خود تحت تاثیر آموزه های افراطی دینی تصمیم به انجام آدمکشی گرفته اند.

به نوشته صدای آمریکا، گفتنی است حضور گسترده مسلمانان، با ابراز ناخرسندی شدید مردم اسپانیایی روبرو شده است. «ییدا» نخستین شهر اسپانیا بود که شهردار آن به طور صریح پوشیدن برقع را ممنوع ساخت. شهرداری همچنین مسجد مسلمانان را با این استدلال که جمعیتی بیش از گنجایش آن روزهای جمعه در آنجا اجتماع می کنند بست. مسلمانان یک محوطه بزرگ پارکینگ را به طور موقت به مصلای خود مبدل ساختند که در آخرین جمعه بیش از پانصد نفر در آن نماز می خواندند.

شماری از سیاستمداران اسپانیایی که دارای گرایش های ناسیونالیستی افراطی هستند، به صراحت می گویند: یک هزار و سیصد سال پیش بخش های بزرگی از اسپانیا به تصرف سپاه اسلام در آمد و نام اندلس را بر آن جا گذاشتند. اکنون مسلمانان در شمار بسیار بزرگ به اسپانیا باز می گردند نه برای آن که در فرهنگ و تمدن اسپانیایی ها تحلیل روند، بلکه به این هدف که اسپانیا را دوباره به اندلس مبدل سازند.

آشنایان امور می گویند که شمار مساجدی که در دو دهه اخیر در اسپانیا ساخته شده، از صد مسجد فراتر می رود.

برخی سیاستمداران ناسیونالیستی اسپانیا به صورتی آشکار ابراز نگرانی می کنند که موج مهاجرت اعراب به کشورشان، آن جا را دوباره به یک «سرزمین اشغال شده اسلامی» مبدل کند.

رسانه های همگانی بر این نکته انگشت می گذارند که زاد و ولد در میان خانواده های اسپانیایی دائمن در حال کاهش است و مسلمانان دست کم دو برابر آن ها فرزند به دنیا می آورند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی