مسلمانان اسپانیا به اقدامات اسلام هراسانه در این کشور اعتراض کردند!

معترضان ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «تروریسم دین ندارد» و «اتحاد علیه تروریسم»، شعارهایی در راستای زندگی مسالمت آمیز و توام با صلح سر دادند.

فرتور آرشیوی است

به گزارش«محبت نیوز» پس از آنکه یک خودروی ون در مرکز شهر بارسلون اسپانیا در محله گردشگری و پرازدحام رامبلا به مردم کوبید و ۱۳ نفر در معروف ترین خیابان اسپانیا به دست اسلامگرایان داعش کشته شدند حالا مسلمانان کشور اسپانیا با برگزاری تظاهرات در شهرهای مادرید، تاراگونا، باداخوز و سایر شهرهای این کشور به ذکر نام اسلام و مسلمانان در کنار حملات تروریستی اخیر اعتراض کردند.

معترضان ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «تروریسم دین ندارد» و «اتحاد علیه تروریسم»، شعارهایی در راستای زندگی مسالمت آمیز و توام با صلح سر دادند.

عادل نخار، رئیس اتحادیه جامعه اسلامی اکسترمودا و امام جماعت مسجد باداخوز که در این تظاهرات حضور داشت، گفت: “برای نشان دادن این موضوع که مسلمانان مدافع صلح و زندگی در کنار هم هستند، تظاهرات کردیم. تمامی مسلمانان در قبال حملات تروریستی بارسلون با تمام مردم این کشور دارای یک احساس و دیدگاه هستند”.

از سوی دیگر، برخی مساجد شهر های سویا و گرانادا در منطقه کاتالونیا این کشور دچار حملاتی از سوی اشخاص و گروههای ناشناس شده اند. حدود ۲ میلیون مسلمان، نزدیک به ۴ درصد کل جمعیت اسپانیا در این کشور زندگی می کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی