گرایش به جداسازی جنسیتی درفرانسۀ در حال افزایش است

به نوشته لوبس، امروز سخن از ادامه فاصله موجود میان زن و مرد در بخش‌های سنتی و مذهبی جامعه نیست، بلکه در جامعه مدرن امروز، صحبت از مدارس خصوصی، بخش فرهیخته و مرفه جامعه است.

به گزارش«محبت نیوز» هفته نامه لوبس فرانسه در گزارشی به گرایش‌های مدنی در جوامع شهری فرانسه، برای جداسازی جنسی در اماکن عمومی اشاره کرده است.

به نقل از RFI، این روزنامه می‌نویسد: در نگاه به بدنه جامعه، دیده می شود که اماکن ویژه و خصوصی زنانه در کشور در حال افزایش است؛ ازمدارس بگیرید تا کلوپ های ورزشی تا فضاهای حرفه ای. شمار اماکن ویژه بانوان، روز بروز افزایش می‌یابد.
پرسش این است که آیا این پدیده، جریانی گذر است و یا امری عمیق به صورت یک جنبش واقعی اجتماعی ماندگار و تداوم داشته و گسترده‌تر خواهد شد.

“لوبس می نویسد: طی پنج دهه گذشته، ما شاهد روندی در جامعه بوده‌ایم که نشان می داد زنان کشور دامنه حضور خود را در ارکان مهم جامعه روز بروز افزایش میدهند. مدارس مختلط دختر و پسر نیز از دهه شصت میلادی به صورت سراسری امکان همزیستی دختران و پسران جوان را فراهم آورده است. درانتخابات امسال شمار زنان حاضر در پارلمان به ۲۲۴ ، یعنی به حدود نیمی از کرسی های پارلمان رسید.
به سخنی دیگر، به نظر می رسید که آرمان زندگی و فعالیت مشترک زنان و مردان در کنار هم در یک جامعه بی‌دغدغه تا حد زیادی تحقق یافته است.

لوبس می نویسد: امروز سخن از ادامه فاصله موجود میان زن و مرد در بخش‌های سنتی و مذهبی جامعه نیست، بلکه در جامعه مدرن امروز، صحبت از مدارس خصوصی، بخش فرهیخته و مرفه جامعه است که در آنها والدین خواستار تحصیل فرزندانشان در کلاس‌های ویژه پسران و دختران هستند. امروز شاهد افزایش تعداد کلوپ های ورزشی هستیم که ویژه زنان و ممنوع برای مردان است.

نول ابس می نویسد: هم اکنون در فرانسه ۱۵۲ آموزشگاه ویژه دختران و پسران وجود دارد که مدیران آنها جداسازی دختران و پسران را یکی از عوامل موفقیت بیشتر دانش‌آموزان ذکر کرده‌اند.

“این روزنامه یادآوری می کند که ظاهرن خواست زنان و مردانی که زندگی در تجرد را الویت خود می دانند، موجب شده است اماکن عمومی نیز تنهایی آنها را مورد توجه قرار دهند؛ هستند بسیاری از زنان و مردان که بر این باورند که برای شکوفایی بیشتر، بهتر است دور از نگاه‌های دیگران به تکامل شخصیت خود بپردازیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی