پاپ فرانسیس از رهبران کشورهای جهان خواست تا به پناهجویان کمک بیشتری کنند

پاپ فرانسیس در این پیام از تمامی دولت‌ها خواست تا از مهاجران استقبال، محافظت و حمایت کنند و آنها را با جوامع خود ادغام سازند.

فرتور آرشیوی است

به گزارش«محبت نیوز» پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه «روادید موقت» را برای آوارگان فراری از مناطق جنگی خواستار شد تا از اخراج گروهی و اجباری آوارگان جلوگیری شود.
پاپ در پیامی به مناسبت روز جهانی مهاجران و آوارگان ( ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸ ) نوشت: « زمان پیش بینی روادید موقت ویژه برای افراد فراری از مناقشه ها به کشورهای همسایه فرا رسیده است ».
پاپ افزود: « اخراج گروهی و اجباری آوارگان راه حل مناسبی نیست به ویژه اینکه آنها به سوی کشورهایی فرستاده شوند که نمی توانند رعایت عزت و حقوق اساسی را تضمین کنند ».

وی افزود: کودکان بدون همراه و سرپرست حتی به حفاظت‌های بیشتری نیاز دارند از جمله اعطای حق شهروندی و دسترسی به مدرسه و همچنین برنامه‌های پرورشی به جای بازداشتگاه‌ها.

رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین خواستار سیاست‌هایی برای حمایت از تجدید دیدار خانواده‌ها، فرصت‌های اشتغال و تسریع روند اعطای حق شهروندی برای ارتقای توانایی‌های مهاجران به منظور ادغام با جوامع کشورهای جدید شد.

پاپ فرانسیس خاطر نشان شد: کلیسای کاتولیک سهم خود را انجام خواهد داد. من از تمامی مردمی که حسن نیت دارند چه مسیحی و چه غیرمسیحی می‌خواهم که با سخاوت، آمادگی، خرد و آینده نگری به چالش‌های مهاجرت موقت پاسخ دهند.
وی گفت: « در کشورهایی که آوارگان و مهاجران را می پذیرند آوارگان باید به مراقبت های بهداشتی ملی و شبکه دریافت حقوق و دستمزد دسترسی داشته باشند ».

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی